Trump je pro odpůrce očkování spojenec. Nadšeně jej podporuje i usvědčený podvodník Wakefield

16.12.2016 00:00

    [...]

    Pro pochopení toho, proč Wakefieldova podpora Trumpa, znamená problém, je potřeba se vydat o pár let zpátky to historie a podívat se na to, kde se vlastně vzala teorie o tom, že očkování způsobuje autismus. V roce 1998 byla v prestižním lékařském žurnálu Lancet publikována studie, kterou vedl právě zmiňovaný Andrew Wakefield, v té době chirurg a gastroenterolog. Studie byla provedena na pouhých 12 dětech a na základě vzpomínek některých rodičů došla k tomu, že očkování vakcínou MMR má časovou souvislost s negativní změnou ve vývoji dítěte. Sám Wakefield pak začal prohlašovat, že očkování vakcínou MMR je rizikové a rozhodně jej nedoporučuje. Následně však vyšlo najevo, že se dopustil hned několika závažných pochybení. Nejen, že přijal peníze od právníků rodičů, kteří byli přesvědčeni o tom, že jejich děti poškodilo právě očkování vakcínou MMR, a současně si nechal patentovat vlastní vakcínu, nic z toho však ve studii jako konflikt zájmů neuvedl. Současně prováděl u zkoumaných dětí řadu invazivních zákroků, aniž by měl schválení etické komise, a zejména záměrně zkreslil zjištěné údaje. Žurnál Lancet jeho práci stáhl s tím, že byla „naprosto nepravdivá“. „Wakefield jednal nečestně a nezodpovědně, a jednal též s bezohlednou lhostejností s dětmi zapojenými do své studie prováděním zbytečných a invazivních testů,“ konstatoval během vyšetřování britský General Medical Council, který po vyšetřování Wakefieldových činů rozhodl o odebrání jeho lékařské licence. Stalo se tak právě proto, že manipuloval s daty. Pro odpůrce očkování se pak stal „mučedníkem“ a zároveň hlasatelem „pravdy“. I když žádná z následujících mnoha desítek studií, do nichž byly zahrnuty miliony dětí, Wakefieldovy závěry nepotvrdila, tyto nepravdivé informace stále ovlivňují chování rodičů. Znovu a znovu se také objevují další konspirační teorie postavené právě na Wakefieldových nepravdivých tvrzení.

 

    Více na stránce Zdravotnický deník.

    K tomu viz komentář Další snůška lživé vakci-propagandy od Ludmily Hamplové (Ad: „Trump je pro odpůrce očkování spojenec. Nadšeně jej podporuje i usvědčený podvodník Wakefield“).