Usnesení sjezdu České lékařské komory

24.11.2015 00:00

    Přinášíme přehled usnesení XXIX. sjezdu delegátů České lékařské komory (ČLK), který se konal ve dnech 21.–22. listopadu 2015 v Brně.

    [...]

    20) Sjezd ukládá představenstvu a prezidentovi ČLK zasazovat se o to, aby odškodňování komplikací vzniklých s povinným očkováním bylo povinností státu, který toto očkování nařizuje.

 

    Více na stránce Zdravotnictví Medicína.