Utajované jednostranné ovlivňování mínění veřejnosti o očkování

08.02.2016 00:00

    [...]

    Citované projekty PR kampaní  zakládají  jednostranný a manipulativní přistup výrobců a prodejců vakcín, vakcinologů i sdělovacích prostředků hlavního proudu (mainstreamových médií) k problematice a nežádoucím účinkům očkování nerespektující mezinárodní Úmluvu z Ovieda. Stát ani tyto "odborné skupiny" pak s oponenty nediskutují, nýbrž jim vyhrožují a přikazují, což vyvolává odpor. I ve výše zmíněných projektech PR kampaní je uvedena řada formulací z kontextu vytržených výroků tzv. „antivakcinářů“ „odborníkům“ bez toho, že by tzv. „antivakcináři“ mohli na komentář „odborníků“ jakkoli reagovat.

    Vede to potom k tomu, že z očkování je manipulativní ideologie. V evropském prostředí má výraz "ideologie" častěji pejorativní vyznění a vyjadřuje též uzavřenost, jednostrannost a iracionální a propagandistické rysy soustavy názorů, postojů, hodnot a idejí. Občan ČR se pak v dnešní době stává obětí vrcholné manipulace, přivedené k dokonalosti proto, aby se stal nevědomým a stal se lehce manipulovatelný podle potřeb (ne) mocných současného světa, zejména lobby farmaceutických firem a vakcinologů. Vakcinologové mají zájem (ekonomický, profesní – pořadí lze libovolně zaměnit) na tom, aby se očkovalo, a budou mít proto logickou tendenci rizika očkování (vědomě či nevědomě) bagatelizovat.

 

    Více na stránce Harmonie.