Vakcinace jako nejúčinnější nástroj prevence vážných infekčních onemocnění

20.04.2016 09:29

    Eurokomisař a současně litevský lékař, Vytenis Andriukaitis na svém veřejném vystoupení dne 14. dubna 2016 v Purkyňově ústavu vyjádřil svou podporu očkovacím programům, které díky kolektivní imunitě chrání celou populaci před smrtelnými a invalidizujícími infekčními chorobami. Jak na tuto problematiku pohlížejí čeští odborníci?

    [...]

    Vedení ČLS JEP považuje očkování za extrémně důležitý postup. Proto se tradičně hlásí k tzv. Evropskému vakcinačnímu týdnu. Položíme-li si otázku, jak zdravotnictví dokáže měnit zdraví populace – je to farmakoterapie, chirurgické postupy, psychoterapie, edukace o zdravém životním stylu, radioterapie a další postupy. Všechny tyto postupy jsou však méně účinné než očkování. Vakcinace dokáže nejúčinněji snížit úmrtnost a nemocnost populace. Každý léčebný postup má své nežádoucí účinky, ty jsou však u očkování extremně nízké.

 

    Více na stránce Medical Tribune CZ.