Vakcinologové utrpěli újmu. Odpůrci povinného očkování slaví

29.01.2016 00:00

    [...]

    Soudci rovněž pokárali stát, že dosud nezřídil fond pro odškodnění zdravotních následků očkování. „Od účinnosti nového občanského zákoníku není zřejmé, kdo odpovídá za újmu způsobenou očkováním, je-li očkování provedeno lege artis a není-li vadná vakcína. K tomuto úkolu se tedy jednoznačně hlásíme a již pracujeme na právních tezích úpravy,“ namítá mluvčí resortu zdravotnictví Štěpánka Čechová.

    Návrh zákona o odškodnění za poškození zdraví způsobeného očkováním připravuje pracovní skupina a do konce roku jej chce předložit vládě. „Problematika je složitá, což dokazuje i to, že je řešena v 19 zemích světa naprosto rozdílnými způsoby, institucemi i zdroji prostředků. Proto je potřeba kvalitní a široká odborná diskuse již při přípravě normy,“ vysvětluje Čechová průtahy.

 

    Více na stránce Česká pozice.