Vakcíny jsou toxické a způsobují ADHD, tvrdí lékař prestižní americké nemocnice. Ta se distancuje

09.01.2017 00:00

    [...]

    „Způsobuje očkovací zátěž – jak je debatováno mnoho let – autismus? Já nevím a nebudu o tom teď diskutovat. To, co chci přinést a vykřičet do světa, že novorozenci bez nedotčených imunitních a detoxikačních systému jsou nadměrně zatěžováni KONZERVANTY A ADJUVANTY VE VAKCÍNÁCH,“ napsal mimo jiné Neides v článku, který již byl stažen. Také tvrdil, že očkování sice pomohlo snížit výskyt některých infekčních onemocnění, ale za cenu toho, že „případy autismu a ADHD přibývají alarmující rychlostí“. Paradoxní přitom je, že vede Cleveland Clinic Wellness Institute, který podle informací na vlastních webových stránkách láká klienty na „lékařskou péči světové úrovně a wellness programy zaměřené změnu nezdravého chování a konání zdravých životních rozhodnutí“. Podle předních amerických lékařů, kteří se k situaci vyjádřili na Twitteru, však Neides svými výroky rozhodně „nepodporuje zdravá životní rozhodnutí“. Právě naopak to, co tvrdí, je „vyloženě nebezpečné“.

    [...]

    Neides současně požaduje, aby byla použita vakcína bez dalšího konzervantu v podobě formaldehydu, což je další „strašák“ pro odpůrce očkování. „Při přípravě vakcín se formaldehyd používá ve výrobním procesu k inaktivaci výchozích mikroorganismů. Ve finálních produktech se vyskytuje jen v reziduálním množství (< 0,1 mg na jednu dávku vakcíny). Pro srovnání, LD50 formaldehydu se pohybuje kolem 800 mg/kg tělesné hmotnosti,“ popisuje imunolog. Konkrétně ve chřipkové vakcíně formaldehyd brání tomu, aby se člověk po podání očkovací látky chřipkou přímo nakazil. Díky formaldehydu dostane už inaktivované chřipkové viry. „Pokud Neides chce vakcínu proti chřipce bez formaldehydu, mohl by si vpíchnout injekci s chřipkovými viry a strávit dva týdny s horečkou, zimnicí, bolestmi celého těla a doufat, že nebude muset být hospitalizován,“ vysvětluje novinářka. Nemluvě o celkem zásadním faktu, formaldehyd se běžně vyskytuje nejen v přírodě, ale dokonce i v několikanásobně vyšších dávkách ve stravě, kterou bez obav přijímáme.

 

    Více na stránce Zdravotnický deník.

 

Komentář šéfredaktora

    Ačkoli je formaldehyd opravdu přítomen v některých druzích ovoce, nejvíce ze všeho ve hruškách, je zásadní rozdíl mezi snědením hrušky a vpíchnutím si hrušky do svalu. Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) např. prohlašuje na svém webu, že (str. 9 resp. podle číslování v dokumentu str. 4):

„The weight of evidence indicates that formaldehyde is not carcinogenic by the oral route“

česky tedy:

„Množství důkazů naznačuje, že formaldehyd není rakovinotvorný při ústním podání.“

    Nic podobného však pro injekční podání nebylo prokázáno, a tedy nelze srovnávat nesrovnatelné.

    Autorka článku Ludmila Hamplová také zapomíná na důležitou věc, že zmíněný Dr. Daniel Neides poukazováním na rizika očkování nemá co získat, ale má mnoho co stratit (podobně jako se to přihodilo kupř. Dr. Andrewovi J. Wakefieldovi). Proto je prakticky vyloučeno, že by to ze strany Dr. Neidese byl nějaký chladný kalkul, naopak: veřejně se vyjádřit proti očkování si v jeho pozici vyžaduje nesmírnou odvahu při vědomý, že může lehce přijít o své živobytí.