Více diskuse, méně represe, naznačuje nová hlavní hygienička Eva Gottvaldová

18.08.2016 00:00

    Poprvé v české historii do křesla hlavního hygienika usedla žena a poprvé osobnost bez lékařského titulu. Má řídit své kolegy hygieniky v celé republice, komunikovat případná zdravotní rizika, jimž mohou znenadání čelit obyvatelé Česka, připravovat nové právní normy a dát finální podobu hygienické službě. Eva Gottvaldová odpovídá opatrně a rozvážně. Pokud bychom se pokusili definovat její krédo, které nenápadně probleskuje z jejich slov, dalo by se vyjádřit heslem – méně represe, více diskuse. Nová hlavní hygienička chce změnit styl komunikace a zintenzivnit ji směrem k laické veřejnosti, například v oblasti očkování. Represe podle ní vyvolává spíše opačné reakce, než je žádoucí. Komunikaci musí zlepšit zejména Státní zdravotní ústav (SZÚ), který je zatím téměř neviditelný.

    [...]

    Je navrhováno, aby v případě prokázaných nežádoucích účinků bylo jednorázové odškodnění 300 tisíc korun. Jde samozřejmě o výchozí návrh určený k další diskusi s tím, že případné navýšení částky by bylo na zvážení u jednotlivých individuálních případů. Na úrovni ministerstva by k tomu zasedala pracovní skupina a byla by tu možnost odvolání do rozkladové komise k panu ministrovi, další instancí by pak byl správní soud.

 

    Více na stránce Zdravotnický deník.