Vyhoví nový ministr zdravotnictví žádosti o jmenování našeho zástupce do Pracovní komise pro problematiku očkování?

03.01.2017 00:47

    Takový dotaz položil předseda naší Společnosti na předvánočním setkání zástupců Ministerstva zdravotnictví se zástupci pacientských organizací. Pan ministr se přijetí nových členů do Komise nebrání a o její revizi požádá svého nového hlavního poradce prof. Prymulu, předsedu České vakcinologické společnosti.

    O členství v této Komisi jsme (bývalého) ministra zdravotnictví žádali za poslední rok již dvakrát (zd e a zde). Od paní náměstkyně Arnoštové jsme dostali zamítavou odpověď s odůvodněním, že další rozšiřování pracovní skupiny není účelné. Zároveň se nám ale dostalo ujištění, že „…nic nebrání tomu, bude-li projednávána problematika týkající se aktivit spojených s činností Společnosti, přizvat ke konkrétnímu bodu jejího zástupce." Na naši druhou žádost se nám již odpovědi nedostalo žádné.

 

    Více na stránce Společnost pacientů s následky po očkování, z.s..