Výpadek dodávek vakcíny Pediacel (DTaP-IPV-Hib; výrobce: Sanofi Pasteur) v Česku od 1. srpna 2015

20.03.2015 20:40

Sanofi Pasteur15.III.2015 — Praha

 

    Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
 
    dovolte, abychom Vás v předstihu informovali o reálném výpadku přípravku Pediacel, a to od 1.VIII.2015.

    Pediacel, pentavalentní vakcína proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně a infekcím způsobeným Haemophilus influenzae typu B, je v některých případech používána pro základní očkování dětí. Vakcína Pediacel není hrazena zdravotními pojišťovnami.

logo Sanofi Pasteur    Šarže, která je dostupná na trhu, a které je v tuto chvíli dostatek, má exspiraci 7/2015. Další šarže s delší použitelností nebudou již v letošním roce na český trh dodány. Očekávané obnovení dodávek je plánováno v první polovině roku 2016.

    Výroba vakcín je zdlouhavý a složitý proces. Každý výrobní krok je následován několika in vitro a in vivo testy, aby vakcíny splňovaly nejvyšší standardy kvality a byly v souladu s regulačními požadavky. Výrobní proces vakcín obsahujících složku acelulární pertuse (proti černému kašli) patří mezi nejsložitější v průmyslu, což vede k prodloužení celkové výrobní doby, tj. od suroviny až po hotové balené produkty, na 18 až 24 měsíců.

    Firma Sanofi Pasteur usilovně pracuje na vyřešení omezené zásobovací distribuce. O obnovení dodávek vakcíny Pediacel na český trh Vás budeme neprodleně informovat.

    Tuto informaci Vám zasíláme již nyní, abyste mohli informovat své klienty a zároveň, abyste mohli naplánovat očkovací schémata pro již rozočkované děti.

 

    Děkujeme za pochopení

 

Za Sanofi Pasteur

Mgr. Karel Torner
Country Manager
Evropská 846/176a
160 00  Praha 6

 


Evropská 846/176a — 160 00 Praha 6 — Česká repubika — Tel.: +420 233 086 111 — Fax: +420 233 086 222 —
www.SanofiPasteur.cz — Sanofi Pasteur, odd. vakcín sanofi-aventis, s.r.o. — IČO: 44848200,
zapsáno v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5968