Výsledky průzkumu na téma očkování mezi kandidáty do Senátu v senátních volbách 2016 (tisková zpráva Společnosti pacientů s následky po očkování, z.s.)

03.10.2016 00:16

Ing. Václav Hrabák, předseda Společnosti
pacientů s následky po očkování, z.s.

 

logo Společnosti pacientů s následky po očkování    Povinné očkování a zejména represe neočkovaných dětí, to je téma, které v ČR zajímá stále více lidí, zejména rodičů malých dětí. Očkovací politika v ČR je pochybná a její odborné odůvodnění si odpovědné orgány přizpůsobují libovolně podle potřeby. To například dokazuje i zásadní změna a překvapivý obrat argumentace našich odborníků ve vztahu k poslednímu povinnému roku předškolní docházky a umožnění účasti i neočkovaným dětem (viz naše stanovisko ze dne 27.9.2016). Situace v očkování a jeho vynucování v ČR je přitom objektvně extrémní, pokud ji srovnáme se situací v naprosté většině zemí Evropy.

    Je u nás stále více rodičů, kteří by rádi upřednostnili politiky, kteří mají zdravý názor na nesmyslné represe v očkování, které se u nás v porovnání se západními zeměmi Evropy blíží v podstatě k diktatuře. Dokonce i u sousedů, kteří mají podobnou postkomunistickou historii jako naše země – v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku – je situace pro neočkované děti významně příznivější.

    Proto Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. oslovila před blížícími se senátními volbami všechny kandidáty a položila jim šest důležitých otázek. Z 233 oslovených kandidátů se nám podařilo získat jejich názorovou pozici od celkem 89 (38%) z nich. Tyto kandidáty lze proto považovat za politicky transparentní v otázkách očkování. Je možné, že toto osloví a přesvědčí, nebo případně i odradí některé další voliče, dle individuálních preferencí.

    Výsledky průzkumu a stanoviska jednotlivých kandidátů do Senátu PČR jsme přehledně zpracovali na našich webových stránkách (www.PoOckovani.cz/volby). Zde se mohou zájemci podívat, zda se právě v jejich volebním obvodu nalézá či nenalézá kandidát s takovými názory k otázkám očkování, které by chtěli zohlednit a případně upřednostnit v rámci své vlastní politcké volby. Výsledný graf názorových pozic kandidátů včetně otázek ve zkrácené formě naleznete níže:

graf názorových pozic kandidátů do Senátu 2016 v otázkách očkování

 


    Jen díky dobrovolným příspěvkům čtenářů a posluchačů může Svoboda v očkování přinášet všem lidem bezplatně důležité informace (nejen) o očkování. Pokud si myslíte, že naše práce má hodnotu, a pokud je to ve vašich možnostech, přispějte, prosím, na další chod této stránky. Každá koruna je dobrá a díky za ní!
    Můžete však přiložit ruku k dílu i jiným způsobem.