Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2017

29.12.2016 09:07

    [...]

    Konkrétní výše přidělených částek bude určena v návaznosti na schválení rozpočtu Ministerstva zdravotnictví a přidělení finančních prostředků na výše uvedený dotační program. U projektů, které byly realizovány i v roce 2016 a byly navrženy k podpoře i pro rok 2017, bude rovněž záležet na výsledcích závěrečného hodnocení za rok 2016, tzn. na předložení závěrečné zprávy o splnění projektu ve stanoveném termínu s kladným hodnocením komise, na včasném a úplném vyúčtování poskytnuté dotace, včetně finančního vypořádání provedeného s poskytovatelem dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a event. vrácení finančních prostředků, které nebyly vyčerpány.

    [...]

    Podpora informovanosti veřejnosti o prevenci infekčních chorob a očkování 2017
    Thomayerova nemocnice, Praha 4 - Krč

 

    Více na stránce Ministerstvo zdravotnictví České republiky.