Vystrčil (ODS): Senátoři chtějí napravit nedostatky v zákonu o očkování dětí

12.01.2016 11:42

    Nechceme vyřešit otázku povinnosti či dobrovolnosti očkování u dětí. Případné zásadní legislativní změny by měly být předmětem vládního návrhu jako výsledek diskuse odborníků i zástupců nevládních organizací a informované veřejnosti. Cílem námi předkládaného pozměňovacího návrhu je pouze napravit zjevné nelogičnosti v současné právní úpravě.

    [...]

    Prvním z nyní navrhovaných novelizačních bodů je zrušení požadavku na očkování při pořádání škol v přírodě a zotavovacích akcí, tedy jinými slovy povolení účasti neočkovaných dětí na školách v přírodě a letních táborech. „Existence naplnění tohoto požadavku je nelogická mimo jiné i proto, že nezahrnuje celou řadu dalších akcí, kterých se očkované a neočkované děti společně účastní. Mám na mysli například povinnou školní docházku, různé dětské hry a soutěže, dětské karnevaly, koncerty, divadelní představení, návštěvy sportovních utkání atd. Jedinou možností, jak smyslu požadavku vyhovět, by vlastně byla úplná separace očkovaných a neočkovaných dětí, a to je nejen nesmyslné, ale i v praxi neproveditelné,“ uvedl jeden z předkládajících senátorů Miloš Vystrčil.

 

    Více na stránce Parlamentní listy.cz.