Vždyť jde jenom o život

23.01.2016 16:49

    [...]

    Je zajímavé, že právě rakoviny, impotence, civilizační choroby a mnoho jiných nových nemocí se výrazně rozmohlo právě od počátku povinných očkování z šedesátých let. Mimo zvýšené radiační zatížení prostředí, nárůstu konzumace hotových všemožně konzervovaných a geneticky upravených jídel a úžasně zvýšeného zatížení životního prostředí spalovacími motory a topidly všeho druhu, je právě ono očkování podle mého názoru tím nejpodezřelejším původcem těchto nemocí rozmáhajících se právě od poválečných let. Je s podivem, že právě v Japonsku a v místech jaderných pokusů se lidé dožívají nejvyššího věku, tady asi ta příčina nebude. Antibiotika se přes odpor konzervativních lékařů a především producentům potravin všeho druhu začínají hlásit o svůj podíl na zvyšování některých zdravotních rizik, také sice zachraňují statisíce lidí, ale jednou jim třeba stejně jako vakcínám, budou přiděleny i jiné důsledky.

    [...]

    Nebylo by nakonec lepší nechat právě narozené dítě, ať se vypořádá nejdříve s přirozenou záplavou milionů virů, bacilů, plísní a jedů a ať si vytvoří obranný systém stejně tak, jak tomu bylo v minulosti a teprve postupně mu dávat později vakcíny podle skutečné naléhavosti a nezbytnosti? Není některou vakcínou ochromen celý lidský rod na mnoho generací do budoucna? Kdo to může zaručit? Třeba se za sto let lidstvo bude divit zastaralým metodám z dneška, ale v některých případech může být pozdě. Potom se opravdu bude vyhledávat sperma ze zemí, kde se moderní způsoby života vyspělých zemí nestihly povinnými zákony uplatnit.

 

    Více na stránce blog.iDNES.cz.