Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 3. 2015

27.03.2015 00:00

    [...]

    4. Lékaři, kteří zaznamenali podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků, mají povinnost v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech tyto skutečnosti hlásit. Současná situace je taková, že je hlášeno pouze 2-5 % z celkového počtu případů. Jak je to možné?

     5. V ČR neexistuje nezávislý systém posuzování vlivu očkovacích látek na organismus, nezávislé studie posuzující stav imunity očkovaných a neočkovaných dětí apod. Do existujících studií a analýz jsou osobně zainteresováni lidé, kteří přímo podléhají farmaceutickým firmám. Jak je možné, že jsou na základě takových podkladů, posuzovány klíčové otázky problematiky očkování?

 

    Více na stránce Státní ústav pro kontrolu léčiv.