Základní práva společnosti

27.01.2016 00:00

    [...]

    ÚS tedy celou věc nazíral jen z hlediska základního práva jednotlivce-rodiče. Nevzal však do úvahy fakt, že rozhodnutí rodičů se v tomto případě týká především dítěte, neboť v případě, že nebude očkováno, může onemocnět, a to s vážnými, až fatálními důsledky. Jak je v tomto případě zajištěno právo dítěte na ochranu zdraví, jak ho stanoví čl. 31 LZPS? Připomínám, že hexavakcína chrání např. i proti dětské obrně, což je onemocnění, které je schopno do značné míry znehodnotit kvalitu celého života.

    [...]

    Prostě nejen jednotlivci, ale i společnost má svá základní práva. Především právo být chráněna před osobami nebezpečnými. A tato nebezpečnost může mít různou podobu. Někdy zcela zjevnou (osoby dopouštějící se trestných činů), jindy latentní (např. osoby bez vakcinační ochrany). I když se toto hodnocení může zdát přehnané, především soudy by neměly zapomínat na významnou právní zásadu předběžné opatrnosti.

 

    Více na stránce Zdravotnictví Medicína.