Zanedlouho (dnes = pondělí 2.III.2015) Ústavní soud České republiky veřejně vyhlásí nález ohledně zákazu přijetí neočkovaného dítěte do školky

02.03.2015 13:57

Ing. Marián Fillo

 

    Dnes od 1400 do 1430 je na programu Ústavního soudu České republiky (ÚS ČR) veřejné vyhlášení nálezu ohledně podmínky očkování pro přijetí dítěte do mateřské školy.

    Navrhovatel navrhl ÚS ČR  zrušení ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon).

    Jedná se o tento soudní případ: