Zápis z jednání pracovní komise pro problematiku očkování konané dne 3.XI.2015 na MZ

06.11.2015 00:00

    [...]

    Stav jednání k legislativní úpravě odškodňování za vznik závažných NÚ po provedení pravidelného očkování definice uzlových bodů dle požadavku pana ministra. Jako uzlové body legislativní úpravy jsou navrženy :

  • Řízení a financování
  • Způsobilost nároků
  • Míra dokazovaní
  • Právo vést soudní spor
  • Problematika procesu

    Formulace uzlových bodů vychází z materiálu SZO , sjednocujícího společné prvky, na kterých je založen princip odškodňování v 19 státech světa. Materiál SZO (český překlad) byl rozdán členům PS pro problematiku očkování na místě. Přítomní byli informováni o konání semináře v listopadu 2015 v Ústavu státu a práva AV ČR, kam bude přizvána LLP a Rosalio – zajistí MZ. Termín zatím stanoven není.

 

    Více na stránce Liga lidských práv.