Zásady bezpečného očkování

06.03.2016 14:31

    Nevyznáte se v problematice očkování a záleží vám na tom, aby očkování vaše dítě dobře zvládlo pokud možno bez nežádoucích reakcí? Přinášíme zde několik zásadních bodů, které je třeba brát v potaz, má-li být očkování pokud možno co „nejbezpečnější“.

    [...]

    Velké opatrnosti je třeba v případě očkování dítěte rodičů s autoimunitními chorobami. Bohužel právě v těchto případech dochází k výskytu nežádoucích účinků očkování nejčastěji a i přes to jsou tyto děti masivně očkovány. Tyto děti by měly dostávat automaticky odklad do pozdějšího věku a před podáním vakcíny by měly být vyšetřeny. Náklady na následnou léčbu těchto dětí zdaleka převyšují jakékoli potenciální benefity očkování.

 

    Více na stránce Očkování: Informace o očkování, vakcínách, jejich složení a nežádoucích účincích, o kterých se příliš nemluví.