Zdravotní pojišťovny a hrazení povinných vakcín při odložení očkování bez zdravotní indikace

19.01.2017 00:00

    [...]

    RNDr. M. Petráš: ”...Skutečně mi není známo nic o tom, že by existoval jakýkoli metodický pokyn, který by nařizoval úhradu vakcín určených k povinnému očkování u dětí starších do té doby neočkovaných. Zákonná vyhláška toto nikterak neupravuje a tyto vakcíny by měly být tedy hrazeny ze zdravotního pojištění bez ohledu na věku zahájení očkování. Navíc některé vakcíny jako je Infanrix Hexa nebo Hexacima nejsou k dispozici na volném trhu a jejich úhrada je jen v režimu zdravotní pojišťovny.”

    [...]

    Cituji ze stanoviska MZ: ”...Pokud jde o samotnou úhradu pravidelného očkování, zákon ji i přesto nijak neváže na to, zda termíny vyhlášky pro provedení očkování byly nebo nebyly dodrženy. Tuto interpretaci podtrhuje i fakt, že stát podle ustanovení § 49 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví hradí očkovací látky pro pravidelná očkování těch fyzických osob, které nejsou pojištěnci podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. I z toho je zřejmé, že smyslem úhrady nákladů na pravidelné očkování z prostředků veřejného zdravotního pojištění není zajistit, aby pojištěnci dodržovali termíny podle vyhlášky a očkovacího kalendáře, ale především vysokou proočkovanost populace.”

 

    Více na stránce Rozalio.