Zdravotnický výbor: Odpovědnost státu za očkování nezavedeme, zavedeme očkování proti vůli rodičů

26.03.2015 20:44

tisková zpráva

 

    Výbor Poslanecké sněmovny pro zdravotnictví odmítl zavést do projednávané novely zákona o ochraně veřejného zdraví odpovědnost státu za újmu způsobenou očkováním, ke které vyzval Ústavní soud. Namísto toho teď vyšlo najevo, že se výbor pokoutně snaží zavést represi v očkování, která dosud neměla obdoby — očkování bez souhlasu a proti vůli rodičů. Návrh novely se v úterý 31.III.2015 dostává ze zdravotního výboru do druhého čtení.

    Snaha zdravotnického výboru o zavedení očkování proti vůli rodičů vyšla najevo až nyní, kdy si jeden z rodičů všiml nenápadného posledního odstavce v ustanovení výboru ze dne 29.I.2015 a upozornil na něho na sociálních sítích.

„Návrh umožní očkování dětí bez souhlasu i proti vůli rodičů, což nemá obdoby v žádné západní, ani východní evropské zemi,“

logo Liga lidských právříká Zuzana Candigliota, advokátka spolupracující s Ligou lidských práv, která o tomto návrhu zveřejnila svůj kritický článek a požádala výbor o informace, kdo je původcem tohoto návrhu. O návrhu výboru neproběhla žádná veřejná diskuze, pouze byl nenápadně schválen v usnesení.

    Přestože podpisem Petice proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování svou nespokojenost se systémem očkování dosud vyjádřilo a ke změnám poslance vyzvalo přes 17.000 občanů České republiky, poslanci zdravotnického výboru míru represe nesnížili. Na svém jednání dne 19.III.2015 za účasti a podpory ministra zdravotnictví Němečka zdravotní výbor problémy odsunul s tím, že má vzniknout komise pro otázky spojené s očkováním.

logo RoZaLIO    Předsedkyně spolku ROZALIO Martina Suchánková snahu o vytvoření komise a zavedení diskuze na jednu stranu vítá, ale upozorňuje, že je tím řešení problému odsunuto na neurčito:

„Z vyjádření ministra Němečka je zřejmé, že vytvořením komise dojde ke změnám až po několika letech. Některé změny je potřeba provést ihned — alespoň zavedení odškodnění za následky očkování a zrušení sankcí pro předškolní zařízení, organizátory táborů a lékaře.“

    Změny mohly být přijaty na základě pozměňovacího návrhu Ligy lidských práv nebo na základě pozměňovacího návrhu poslanců Niny Novákové a Jana Farského, kteří také prosazují zavedení možnosti individuálního očkovacího plánu. Možnost individuálního očkovacího plánu zavrhl na jednání zdravotnického výboru hlavní hygienik Valenta s tím, že již existuje. Na ROZALIO se však obrací desítky rodičů měsíčně, jejichž děti měly problémy po aplikaci vakcíny a pediatři chtějí očkovat dál a odmítají individuální přístup.

 

Bližší informace poskytnou:

 

Zdroj: