Zelení požadují zřízení fondu na odškodnění postižených očkováním

02.06.2016 00:00

    [...]

    “Na prvním místě vyjadřuji solidaritu všem rodinám, které se ocitají v těžké situaci a řeší vážné zdravotní problémy, které mohou souviset s očkováním třeba proto, že nastaly v jasné časové souvislosti s aplikací vakcíny,” říká Monika Horáková, členka předsednictva Strany zelených, a dodává: “Je ostudné, že stát, který ukládá svým občanům a občankám očkování jako povinnost a který její plnění vymáhá jedním z nejrepresivnějších způsobů napříč Evropou, dosud nepřevzal odpovědnost za nežádoucí účinky s tím spojené. Zelení požadují urychlené zřízení fondu na odškodnění postižených očkováním tak, jako je tomu v řadě zemí, včetně těch, které očkování pouze doporučují. Ke zřízení takového fondu vyzval stát nedávno i Ústavní soud.”

    „Očkování je velmi přínosnou metodou, jak předcházet infekčním nemocem, avšak není bez rizik. Tato rizika jsou ale často podceňována, a když dojde k poškození očkované/ho, jsou tyto události nedostatečně hlášeny a řešeny. Toto bohužel rozbíjí důvěru mezi lékařskou a tzv. laickou veřejností,“ vysvětluje lékař a vědec Jan Trnka, vedoucí odborné sekce Strany zelených pro zdravotní politiku.

 

    Více na stránce Strana zelených.