Zika odvádí pozornost od skutečné škody: Scénář; „Lékařská CIA“ poskytuje titulní příběh

16.02.2016 22:03

    [...]

    V Brazílii, takzvaném centru „Epidemie Zika,“ existuje mnoho problémů v oblastech zasažených chudobou, které zahrnují více než pouze mimina narozená s malými hlavami a poškozením mozku. Zdrcující chudoba samotná, samozřejmě. Ukradená zemědělská půda. Rozšířené korporátní používání jedovatých pesticidů, z nichž některé jsou zakázány ve 22 dalších zemích. Kontaminované zásoby vody. Nedostatek základní sanitace. Přelidnění. Předchozí očkovací kampaně, v nichž byly toxické látky vstřikovány přímo do těl lidí, jejichž imunitní systémy byly již na hraně kolapsu. Toxické léky. A nyní máme polní zkoušky geneticky vytvořených komárů, vypuštěných proto, aby ukončili komáry, kteří přenášejí nemoc dengue – tyto pokusy byly zahájeny bez jakýchkoli studií týkajících se zdravotního rizika pro lidi.

    Mám jednu zprávu ze severovýchodní Brazílie prohlašující, že do vakua vytvořeného zničením komárů dengue se nastěhoval větší druh komára. To by mohl být hmyz Asian Tiger, který také údajně přenáší dengue a rychle se množí. A v roce 2014 byla vakcína Tdap (tetanus, záškrt, černý kašel) doporučena pro těhotné ženy. Kromě jiných toxických látek tato vakcína obsahuje sloučeniny hliníku. Hliník může překonat bariéru mezi krví a mozkem a způsobit poškození. Pracovníci zamořují oblasti toxickými postřiky, aby zabili komáry. Vojáci obcházejí domy a rozdávají více toxických sprejů proti komárům pro domácí použití. Zkombinujte všechny tyto faktory a máte trvalou katastrofu.

 

    Více na stránce New World Order Opposition.