Změna ve složení Národní imunizační komise vynucená kritiky systému očkování

30.11.2016 12:30

    [...]

    Dále je vhodné věnovat pozornost dalšímu důležitému argumentu hlavní hygieničky „...Ke změnám ve složení komise bylo přikročeno v zájmu zajištění nejvyšší možné objektivity přípravy odborných podkladů...“ Tomu lze rozumět jedině tak, že odborné podklady pro rozhodování NIKO dosud nevykazovaly nejvyšší možnou objektivitu. A aby nejvyšší objektivity vůbec mohlo být v NIKO dosaženo, nestačilo na to jen položit nově zvýšený důraz, ale někteří členové NIKO museli být pro tento účel pravděpodobně vyměněni. Významné je, že nejvyšší možná objektivita podkladů musí být podle slov hlavní hygieničky dosažena z toho důvodu, že v ČR narostly aktivity anti-vakcinančních uskupení. To jednoznačně znamená, že je pro všechny laiky, rodiče i odborníky v ČR velice dobře, že uskupení kritická k systému očkování v ČR jsou a že fungují právě tak, jak fungují. Jak je patrné, přivádí mj. i naše činnost poradní orgány MZ ČR k vyšší objektivitě a pečlivosti příprav strategického rozhodování o očkování. Jinými slovy, je postupně upouštěno od jisté míry ledabylosti či svévole a jsou odstraňovány alespoň některé nežádoucí vlivy působící v těchto orgánech dlouhodobě přes střety zájmů jejich jednotlivých členů.

    Z původních 10 členů se nyní NIKO rozrostla na dnešních 24 členů. Zajímavé je omezení vlivu vakcinologů a České vakcinologické společnosti obecně oproti zástupcům jiných lékařských specializací i zástupcům zdravotních pojišťoven. Oproti tomu kontroverzně vyznívá, pokud si Ministerstvo zdravotnictví zřídí odborný poradní orgán, který má vydávat nezávislá odborná doporučení, do kterého jmenuje šest svých vlastních zástupců (jeden z nich je také současně členem výboru ČVS) a ještě další zástupce sobě podřízených státních organizací. V takové odborné komisi a na obsah jejích doporučení budou mít státní orgány nepřiměřeně velký vliv. Oslabení zájmové skupiny vakcinologů v NIKO je tímto do jisté míry nahrazeno posílením vlivu státních úředníků a prostupem politických zájmů a lobby touto cestou.

 

    Více na stránce Společnost pacientů s následky po očkování, z. s..