Zpráva ROZALIO pro Evropský soud pro lidská práva

14.10.2016 00:00

    V lednu 2016 zaslalo ROZALIO své Amicus curiae Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) sídlícímu ve Štrasburku. Před ESLP se dostalo 6 stížností občanů ČR sankcionovaných za odmítnutí očkování nebo nepřijetí či vyloučení dítěte ze školky kvůli neúplnému očkování. ROZALIO využilo institut Amicus curiae, aby situaci povinného očkování ozřejmilo z pozice rodičů a jejich dětí, tedy příjemců péče, která je jim často vnucována. O nabízení v systému povinného očkování nelze vůbec hovořit.

    To je právě ten zásadní rozpor, který ROZALIO popisuje. Očkování v režimu povinném, jehož dodržování se vynucuje sankcemi, nemůže být důvěrohodným. Nepřijímání dětí do školek je trest za neposlušnost, nikoliv ochrana dětí v kolektivu. Právě represivní systém používá místo komunikace, osvěty a nabídky, povinný zákrok a místo individuálního plánu plošnou povinnost. V tomto prostředí boje “kdo si co uhájí”, ať mezi pediatry a rodiči nebo mezi odbornými institucemi a občanskými iniciativami, je málo prostoru pro konstruktivní návrhy a úpravy systému nebo “jen” úpravy očkovacího schématu u jednotlivců. Každý se spíš snaží uhájit svou “pozici”, než najít společné řešení.

 

    Více na stránce RoZaLIO.