Zrušení praktických pediatrů - téměř dva miliony českých dětí v ohrožení?

26.07.2016 00:01

    [...]

    Praktický pediatr vykonává státem (legislativou) nařízené úkony (očkování, preventivní prohlídky, epidemiologická opatření).
PLDD pracuje samostatně bez možnosti okamžité konzultace a na kvalitě jeho rozhodování stojí následný rozhodovací proces při řešení onemocnění nebo jiného problému, se kterým dítě přichází. Potřebuje v tom být dostatečně erudován, než nastoupí do samostatné praxe.

    [...]

    Ministerstvo zdravotnictví navrhlo novelu na jaře loňského roku, v současné době začne být projednávána ve zdravotním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podle novely by mělo dojít ke zrušení oboru praktický lékař pro děti a dorost (PLDD), respektive ke sloučení oboru PLDD  s oborem dětské lékařství. Zatímco praktický lékař pro děti a dorost musí po vystudování absolvovat roční praxi v ordinaci zkušeného kolegy, klinický obor dětského lékařství ukládá absolventům fakult pouze měsíční povinnou stáž. Sloučením těchto dvou oborů by měl vzniknout obor obecné pediatrie, která by odpovídala spíše klinické specializaci.

 

    Více na stránce Doktorka.cz.