Desatero Svobody v očkování

01.07.2016 15:13

www.slobodaVockovani.sk Slovenská verzia www.slobodaVockovani.sk

Desatero (v angličtině) s obrázkem Mojžíše, když rozdělil vody Červeného moře    Za víc než šest let aktivní činnosti našeho neformálního zájmového sdružení Svoboda v očkování se už objevilo (nebo spíš bylo vytvořeno) nepřeberné množství více či méně ulítlých konspiračních teorií o naší motivaci, hodnotách, postojích, zásadách, způsobech, praktikách atd., a to navzdory jasnému stanovení si cílů, hodnot (viz O Slobode v očkovaní) a prostředků (viz Spolupracovníci sú vrelo vítaní!) už na samém začátku naší činnosti.

    V zájmu vyjasnění (zřejmě pro mnohé pořád nejasných) záležitostí kolem Svobody v očkování jsem tedy sepsal toto „Desatero“, které můžeme taky nazvat „Kodexem“, „Programovým prohlášením“ (angl. „Mission statement“) či „Hodnotovým rámcem“ — vyberte si:
 

 1. Naší základní hodnotou je svoboda (což je jasné i z názvu „Svoboda v očkování“). Se svobodou je nerozlučně spjatá zodpovědnost. Zodpovědné rozhodování si na oplátku vyžaduje mít dostatek podstatných a pravdivých informací, na základě nichž je teprv možné se zodpovědně rozhodnout.
       Poněvadž svoboda je naším cílem č. 1, principiálně odmítáme jakékoli povinné očkování, ať už plošné, nebo selektivní pro libovolnou skupinu obyvatelů.
       Vyznávajíce svobodu slova si však ochotně vyslechneme i ty, co jsou za povinné očkování (nechť už v jakékoli podobě či v jakémkoli rozsahu).
   
 2. Z toho plyne, že nemáme problém zveřejnit na naší stránce (www.svobodaVockovani.cz či www.slobodaVockovani.sk) i cokoli, co je svou povahou za očkování, pokud to nebude vyslovená PR zpráva (= reklama) výrobce či distributora vakcíny anebo očkovacího střediska, ale stejně tak kohokoli, kdo třeba slibuje zázračné vyléčení nežádoucích účinků očkování. Reklamy totiž nezveřejňujeme — s výjimkou upoutávek na veřejné akce, TV či rozhlasové pořady a nové publikace či filmy o očkování a příbuzných tématech (např. autismus).
      Ze strany zastánců očkování je však téměř nulová ochota dávat nám nějaké články/komentáře/názory na zveřejnění, proto je jich na našich stránkách tak málo. Něco se však přesto najde, viz např.:
  https://www.slobodaVockovani.sk/news/prof-mudr-svetozar-dluholucky-csc-k-clanku-dr-russella-l-blaylocka-vakciny-vyvoj-nervoveho-systemu-a-poruchy-autistickeho-spektra/
   
 3. Protože opravdu svobodné a zodpovědné rozhodnutí není možné bez dostatečné informovanosti, v zájmu dosažení svobody je těžištěm naší činnosti zvyšování informovanosti. Přitom je kritériem č. 1 pravdivost, a ne to, zda se nějaká zpráva hodí nebo nehodí do našeho paradigmatu, naladění, naší ideologie, strategie apod.
      Proto v rámci zvyšování informovanosti (kromě jiného) vyvracíme jak „provax hoaxy“, tak i „antivax hoaxy“ (hoax = podvodný článek či e-mail, který se řetězovitě hromadně šíří internetem; provax = za očkování; antivax = proti očkování), viz např.:
  https://www.slobodaVockovani.sk/news/ako-to-vyzera-s-ockovanim-v-rusku/
   
 4. Nemáme problém s tím, že se někdo svobodně rozhodne očkovat, máme však problém s tím, když mu nejsou poskytnuty objektivně a pravdivě všechny podstatné informace, potřebné pro zodpovědné rozhodnutí, A PROTO se rozhodne očkovat (přičemž kdyby mu poskytnuty byly, rozhodl by se neočkovat), tzn. ve skutečnosti se nerozhodl informovaně, a tedy ani svobodně.
   
 5. Vítáme jakoukoli plodnou spolupráci (třeba veřejné diskuse nebo publikační činnost) s odpůrci i příznivci očkování jakožto i s těmi, co nemají k očkování vyhraněný postoj, pokud tato spolupráce povede ke zvýšení informovanosti, a tím i zodpovědnosti a svobody dotčených jednotlivců (resp. jejich rodičů/pěstounů).
      Leštění si svého ega či „budování dobrého jména“ bez nějaké užitkové (zpravidla informační) hodnoty pro veřejnost však považujeme za neúčelně zabitý čas a snažíme se mu vyhýbat.
   
 6. Jde nám o věc — o pravdu, o zodpovědnost, o svobodu — a ne o image, ani o peníze.
      Tedy o image nám jde pouze v tom smyslu, aby nějaké formálně nepřijatelné vystupování/vyjadřování (např. používání hrubých nadávek či neslušných slov) zbytečně neodradilo lidi např. od čtení článků na naší stránce. Odmítáme se nechat omezovat spekulacemi typu „Pokud napíšeme to či ono nebo uděláme to či ono, mohli by nás ten nebo ta onálepkovat tak nebo onak, což by poškodilo náš image“. Nálepky však od počátku byly, jsou a budou, přičemž kdo chce psa („antivaxera“) bít, hůl (nálepku) si najde, takže toto je pro nás slepá ulička uvažování, natožpak řízení naší činnosti.
       A o peníze jde jen v tom smyslu, abychom neumřeli hlady, a tedy abychom přežili a dále mohli vykonávat tuto činnost. Rozhodně není cílem nabalit se na neočkování, abychom si pak užívali nějaké luxusní dovolené či kupovali drahá auta. Např. já (Marián Fillo) žádné auto ani nevlastním a nikdy jsem nevlastnil. A dovolenou za posledních 6 let jsem trávil výlučně v Česku a na Slovensku (+ jednou na otočku na jeden den do Vídně a obdobně jednou do Budapešti), i to prakticky vždy s přespáním u známých, přátel či rodiny, tedy úplně nízkonákladově (levněji by to už šlo asi pouze autostopem). Na víc bych ostatně ani neměl, protože čtenáři www.svobodaVockovani.cz či posluchači mých pořadů na Slobo dném vysielači se poskládali pouze (a to jen s odřenýma ušima) na jaké-také holé přežití mé a mojí rodiny. Nestěžuji si, pouze konstatuji, jak se věci mají.
   
 7. Pravda, svoboda a zodpovědnost mají v zásadě vždy přednost před imagem.
      Takže pokud by, řekněme, zveřejnění nějaké zásadní informace mělo potenciál poškodit naši dobrou pověst, navzdory tomu ji zveřejníme, a pokud je to potřeba, i s příslušným komentářem, jenž uvede věci na pravou míru, je-li daná informace nepravdivá, resp. polopravdivá nebo manipulativní, viz např. zde:
  https://www.slobodaVockovani.sk/news/nieco-k-dezinformaciam-co-o-nas-siria-nasi-neprajnici/
   
 8. Vzhledem k tomu, že notoricky (a plným právem) kritizujeme amorální chování očkovací mašinérie, počínaje mnohými pediatry či jinými lékaři, přes krajské hygienické stanice (KHS) či Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) a další státní orgány a konče obchodníky a vedením výrobců očkovacích látek, je pro nás naprosto zásadní, abychom se (přinejmenším v činnosti pod hlavičkou „Svoboda v očkování“) chovali pokud možno vždy maximálně morálně a férově. Je-li kvůli tomu nutné přiznat si nějakou chybu (i kdyby byla zásadní), uděláme to, viz např.:
  https://www.slobodaVockovani.sk/news/par-seba-kritickych-poznamok-do-vlastnych-radov/
   
 9. Vyhýbáme se uvádění neověřených údajů na veřejnosti, a pokud tvrdíme něco, o čemž si nejsme úplně jisti, přiznáme tuto skutečnost, nebo uvedeme zdroj údajů, které se nám nepovedlo ověřit. Stejně tak se vyhýbáme logickým přehmatům/chybám/zkratům (angl. logical fallacies/flaws), jelikož ty jsou zpravidla známkou manipulace (přání je otcem myšlenky) a ne lásky k pravdě.
      Upozornění na námi uvedené nepravdivé údaje či manipulativní argumenty vítáme a snažíme se tyto nedostatky v co nejkratším čase odstranit.
   
 10. Držíme se zásady, že kritika má být jak věcná, konkrétní, podložená, adresná, a pokud je to alespoň trochu možné, tak i konstruktivní. Neurážíme se za kritické poznámky na naši adresu, neboť ve věcné kritice vidíme příležitost na zlepšení sebe sama.

 

za tým Svobody v očkování
Ing. Marián FILLO,
šéfredaktor