Prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc. reaguje na pomluvy předsedy zdravotnického výboru slovenského parlamentu MUDr. Štefana Zelníka PhD.

27.10.2019 12:06

prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc.

 

předvolební billboard MUDr. Štefana Zelníka PhD.    V pátek 25.X.2019 na půdě Národní rady Slovenské republiky (NR SR; slovenského parlamentu) předseda Výboru NR SR pro zdravotnictví a podpředseda Slovenské národní strany (SNS) MUDr. Štefan Zelník PhD. řekl (kromě jiného):

„No ja len prečítam pár autorov, na ktorých sa odvoláva tá antivakcinačná loby, viete, lebo keď sa povie, že to napísal pán profesor, tak vo všetkých nás to vzbudzuje istý rešpekt. A pani profesorka, doktorka Anna Strunecká, doktorka prírodných vied napísala knihu Varovné signály očkovania. Je to profesorka biológie z roku 1990 a v roku 1998 dostala striebornú cenu bludný balvan. Táto cena bludný balvan sa oceňuje alebo udeľuje ako anticena. A dostala to za pojednanie za transcendetálne holistický pohled na fysiologii člověka získaný přímo z kozmického vědomí, je angažovaná v oblasti astromedicíny, psychoenergie, energetickom vampirizme a podobných pseudovied. To s takýmito ľuďmi má debatovať odborná spoločnosť?“

Zdroj: https://tv.nrsr.sk/archiv/schodza/7/51?MeetingDate=25102019&DisplayChairman=false

 

    Vážený pane poslanče,

    přečetla jsem si Vaše vystoupení v NR SR, ve kterém podáváte vysvětlení, proč není možné diskutovat s lidmi, kteří mají jiné názory než Vy na bezpečnost očkování a vakcín v současné době používaných. Z Vašeho vystoupení je zřejmé, že diskuse založené na důkazech jsou Vám pojmem zcela neznámým. Je také zcela zjevné, že moji knížku Varovné signály očkování jste se neobtěžoval přečíst, ba ani alespoň prolistovat. Ostatně, očkováním se zabývám v řadě dalších knížek a dokonce jsem napsala jednu malou brožurku pro pány poslance, kteří knihy nečtou (viz https://www.strunecka.cz/soubory/2017-03/Ockovani-otazky-a-odpovedi-kompletni-PDF-0103201713024398089.pdf).

    Vaše zhodnocení mojí odbornosti je založené na udělení ceny BlB spolku Sisyfos za rok 1998. A to se k Vám ještě nedostala zpráva, že v roce 2018 mi byla udělena jubilejní cena tohoto spolku v podobě Diamantového bludného balvanu. Je mi velice líto, že odborné hodnocení možných nežádoucích účinků vakcín opírá takto vysoce postavená osobnost při klíčově důležitém rozhodování pro generace slovenských dětí, na názorech spolku asi 300 dobrovolníků nejrůznějších profesí, kteří si osvojují právo vědecky hodnotit a společensky degradovat desítky českých i zahraničních osobností, avšak v této situaci není mým cílem analyzovat činnost tohoto spolku. Svůj názor jsem vyjádřila ve své děkovné řeči při přebírání jubilejní ceny (viz https://www.svobodavockovani.cz/news/dekovna-rec-prof-rndr-anny-strunecke-drsc-behem-predavani-ceny-diamantovy-bludny-balvan-za-rok-2017/).

    Mojí profesí je fyziologie a po 50 let jsem učila studenty PřF UK i studenty biofyziky na MFF UK o tom, co prospívá a škodí lidskému zdraví. Při svém nástupu do funkce vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie v roce 1981 jsem na katedře zavedla přednášky z obecné a buněčné imunologie a v tomto oboru jsme na naší katedře také vychovávali studenty, kteří se po absolvování uplatnili ve významných oblastech české imunologie. Troufám si proto tvrdit, že ani tato oblast mi není neznámou krajinou. Na rozdíl od Vás, i laudátoři Sisyfa dávali najevo svoje ocenění mojí vědecké práce. Moje vědecké a pedagogické tituly byly založené na důkladných oponentních řízeních mých disertačních prací, vědecké publikační aktivity, hodnocení zahraničních odborníků a každodenní pedagogické práce (viz https://www.strunecka.cz/publikace/). Publikovala jsem více než 300 vědeckých prací v recenzovaných časopisech, stále jsem zvána k přednáškám na mezinárodních konferencích a naše vědecké publikace patří k uznávaným a citovaným, např. naše poslední publikace o autismu publikovaná 16.IX.2019 se umístila na 1. místě jako nejčtenější v měsíci září 2019 v mezinárodním vědeckém časopise IJERPH s redakcí ve Švýcarsku (viz: https://www.linkedin.com/pulse/ijerph-top-5-most-viewed-articles-september-ijerph-mdpi/?published=t). V posledních dvou dekádách jsem byla pozvána referovat o této problematice na řadě mezinárodních konferencí např. na Novém Zélandu, v Německu, ve Francii, v Číně a v Iránu.

    Neobávám se, že budete ochoten kliknout alespoň na uváděné odkazy, natož se zabývat seznamem našich publikací o autismu, fluoridech a hliníku, abyste si udělal obrázek, že profesorka Strunecká, na rozdíl od Vás, má patrně poněkud širší a hlubší znalosti o autismu a jeho příčinách než Vy. Týmy editorů a recenzentů prestižních mezinárodních vědeckých časopisů a řada odborníků, kteří tomu, o čem píší a hovoří rozumějí — na rozdíl od Vás, jsou pro mne kritiky povolanými.

    Ráda bych Vaše tvrzení o profesorce Strunecké opravila v tom, že žádnou astromedicínou se nezabývám, ale absolvovala jsem v roce 1990 dvouměsíční kurz v Centru netradiční medicíny v Moskvě, kde jsem získala osvědčení o tom, že jsem specialista bioenergetické masáže, potvrzené razítkem ÚV Komunistické strany SSSR a Červeného kříže SSSR. Možná, že tato kvalifikace obohatí Vaše pomluvy profesorky Strunecké.

    Jak si můžete přečíst v mém životopise (https://www.strunecka.cz/anna-strunecka/Zivotopis-1/), profesorkou fyziologie mě jmenoval prezident v roce 1989, nikoliv v roce 1990, jak uvádíte. I tato maličkost ukazuje, jak pracujete s důkazy.  Moje názory o „kosmickém vědomí“ jsou založené na přístupech kvantové fyziky, která Vám zatím zůstává oblastí zcela neznámou, nicméně právě tyto aspekty přispějí ke zdokonalení a dalšímu vývoji moderní medicíny.

    Nicméně, o současných přístupech k očkování a hodnocení bezpečnosti vakcín si v současné době dovolují promlouvat i uznávaní specialisté v oblasti vakcinologie (můžete číst i ve slovenštině, např. https://dennikn.sk/1451803/ceska-lekarka-pripady-zavaznej-reakcie-na-ockovanie-pribudaju-a-hoci-su-vzacne-nesmieme-sa-tvarit-ze-neexistuju/ ).

    I v Česku došlo k 1.I.2018 k úpravám očkovacího kalendáře a já si mohu pouze přát, aby v zájmu udržení zdraví budoucích generací slovenských dětí proběhla i na Slovensku diskuse založená na důkazech, a nikoliv na pomluvách.

 

V Praze dne 26.X.2019
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

 


    Jen díky dobrovolným příspěvkům čtenářů a posluchačů může Svoboda v očkování přinášet všem lidem bezplatně důležité informace (nejen) o očkování. Pokud si myslíte, že naše práce má hodnotu, a pokud je to ve vašich možnostech, přispějte, prosím, na další chod této stránky. Každá koruna je dobrá a díky za ní!
    Můžete však přiložit ruku k dílu i jiným způsobem.
    Pokud jste tak ještě neudělali, přečtěte si, prosím, Petici za svobodu informovaného rozhodování o očkování, adresovanou Evropskému parlamentu a souhlasíte-li s ní, podepište ji, prosím.