Co píšou jiní?

Přelom: Za očkování ručí lékař, i když mu ho přikázal stát

17.08.2015 05:30
    [...]     Pokud dostane dítě po povinném očkování třeba epileptický záchvat, může za to lékař a veškerou škodu rodičům zaplatí sám. Odpovědnost za vakcínu nese i přes to, že látku ani nevyrobil, ani dítěti nevpíchl dobrovolně. Očkování mu totiž nařídil stát, který...

Dopis prof. PhDr. Vladimíra Justa CSc. Etickému panelu České televize a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání

05.07.2015 18:24
    [...]     V pořadu vystupují mj. vědci (někteří, jako profesorka Strunecká, s prokazatelným mezinárodním kreditem, který reprezentuje např. konsorcium 252 vědců z 15 států, jež jí zvolilo koordinátorkou evropsky významných vědeckých projektů), ale nevystupují...

Zázračné metody? V lékárně se také prodává něco, co v podstatě nemá žádný efekt

05.07.2015 09:00
    [...]     Třeba v lékárnách je zmatek, když se vedle léků prodávají různé preparáty na podporu kdečeho.     To je klasické místo. Lékárna je v očích občana vědeckou institucí. Dostává zde léky, které jsou pro ně životzachraňující. A paralelně mu ten...

Očkování, autismus a Američané na Měsíci: Všechno je jinak. „Zrádce“ mluví. Zázrak v České televizi. Statečné lékařky na pranýři. Psí mravnost podle metody.

04.07.2015 00:00
    [...]     Zdá se, že v hledání vědecké pravdy se v naší době rozvinuté demokracie mění pohledy na to, co smí vědec veřejně prohlašovat nebo publikovat. Na semináři [o očkování] v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prorektor pro vědu UK doc. Konvalinka veřejně...

Nežádoucí účinky vakcín za rok 2014

29.06.2015 16:13
    [...]     Ještě donedávna jsem nezřídka slýchal zjevný nesmysl, že lékaři hlásí pouze takové účinky, kde existuje kauzální souvislost. Vtip je v tom, že lékař v terénu nikdy kauzální souvislost očkování s pozorovaným NÚ nemůže ani prokázat, ani vyloučit. SÚKL proto...

Reakce SÚKL na článek na www.vitalia.cz ze dne 22. 6. 2015

29.06.2015 00:00
    [...]     Ad “Co to SÚKL tvrdí?”     Není jasné, proč autora zarazilo v textu uvedené “Všechny NÚ proto není nutné hlásit, zákon ukládá lékařům a jiným zdravotnickým pracovníkům povinnost hlásit podezření pouze na závažné nebo neočekávané nežádoucí...

RIZIKOVÉ OČKOVÁNÍ? Tyto vakcíny mají často vedlejší účinky

04.06.2015 10:36
        Téma očkování je v současné době vzhledem k projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví velmi ostře sledováno celou společností. Nejčastějším argumentem proti povinnému očkování jsou nežádoucí účinky, které může podání vakcíny vyvolat. Které...

Imunoložka MUDr. Jitka Škovránková: přibývá dětí s negativními reakcemi na očkování

07.05.2015 12:12
Specializované očkovací centrum Fakultní nemocnice v Praze-Motole vyhledává stále více rodičů s dětmi, které mají neobvyklé projevy po očkování. Upozorňuje na to lékařka Jitka Škovránková."U některých kojenců dochází k výrazné změně chování, která souvisí s očkováním hexavakcínou," říká imunoložka....

Přednáška o vakcínách vyráběných kultivací na buňkách získaných z potracených lidských plodů - bioetická konference v Brně 2010, doplněno v dubnu 2015

30.04.2015 00:00
    [...]     "Instrukce Donum vitae formulovala všeobecné pravidlo, kterým je nutno se v těchto případech řídit: "Mrtvá embrya a plody potracené úmyslně nebo neúmyslně je třeba respektovat stejně jako tělesné ostatky jiných lidských bytostí. Zvláště je zakázáno je...

Z vakcín, určených pro lidi, se u opic rozvinul autismus

15.04.2015 00:00
    Výsledky výzkumu, prezentovány na mezinárodním sympoziu Autism Research (IMFAR) v Londýně, prokázaly, že mladé opice makaků, které očkovali typickými vakcínami pro lidi, doporučovanými Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), ve vhodných dávkách podle velikosti a rozměrů,...

Hliník a vakcinační adjuvans – kritické téma pro obhajobu očkování

08.04.2015 00:00
    [...]     Jsem velice rád, že dlouhodobě posiluje důraz na zpřístupňování významných odborných informací veřejnosti a rodičům v českém jazyce. Je to jedna z nejkorektnějších forem obrany proti tomu, čím nás v ČR obklopují lobbisté a mnozí věci znalí i věci neznalí...

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 3. 2015

27.03.2015 00:00
    [...]     4. Lékaři, kteří zaznamenali podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků, mají povinnost v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech tyto skutečnosti hlásit. Současná situace je taková, že je hlášeno pouze 2-5 % z celkového počtu případů. Jak je...

Screeningové vyšetření jako prevence proti komplikacím po očkování

17.03.2015 13:19
    [...]     Existují v tomto kontextu nějaké typy vakcín, u kterých je povinné očkování k diskusi?     Nejen k diskusi, nýbrž k zásadní změně. Jde o správné použití vakcín tak, aby byla respektována imunitní odpověď a nebylo zvyšováno riziko případných...

Neočkované děti nemají ve školkách co dělat, rozhodl ÚS

02.03.2015 15:37
    [...]     „U ochrany veřejného zdraví před šířením infekčních onemocnění v mateřských školách je třeba zkoumat, zda existují mírnější opatření než úplné vyloučení ze vzdělání, které lze označit za sankci vůči těm, kteří se nechtějí podrobit nařízenému rozsahu...

Očkování smí nadále zůstat podmínkou pro přijetí dítěte do školky

02.03.2015 00:00
    Očkování smí nadále zůstat podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy. Ústavní soud dnes nevyhověl návrhu na zrušení sporných paragrafů. Návrh částečně zamítl, částečně odmítl. Už před týdnem soudci jiným nálezem potvrdili, že ministerstvo zdravotnictví může určovat vyhláškou...

Je sekretář ČVS prof. Chlíbek sponzorovaný farmaceutickými firmami?

28.02.2015 17:14
    Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. ve vysílání Studia ČT24 (ze dne 23.II.2015) prohlásil, že není financován žádnou farmaceutickou společností, vyjma honorovaných přednášek. Zdá se ovšem, že pan Chlíbek v přímém přenosu, konfrontován právničkou Ligy lidských práv Zuzanou...

Dr. Paul Thomas, MD – vakcíny souvisí s autismem – zachovejte lékařskou svobodu

27.02.2015 00:00
    Začátkem tohoto roku, server 21Wire informoval o tom, co se zdál být médií řízený hoax „národní spalničkové epidemie“, zejména na základě strachu podněcovaném v médiích, který byl nastaven tak, aby šikanoval všechny kritiky vakcín.     Zdá se, že tato mediální...

Proč Ústavní soud nepohřbil povinné očkování v ČR?

26.02.2015 00:00
    [...]     Stěžovatelé se domáhali na ÚS zrušení veškerého očkování jako povinného v ČR zejména proto, že je upraveno (konkretizováno) pouze vyhláškou. Pouze vyhláška nám tedy určuje, proti jakým nemocem je v ČR očkování povinné. Vyhláška je podzákonný právní...

Co se mění s povinným očkováním po rozhodnutí Ústavního soudu?

25.02.2015 00:00
    [...]     Nemění se prakticky nic: I nadále očkování podléhá informovanému souhlasu rodičů, a není možné ho provést proti jejich vůli. Rodiče tedy mohou u lékaře očkování odmítnout, žádat odklad, žádat jinou než standardní vakcínu apod. Za nesplnění očkovací...

Ústavní soudci se zalekli a ponechali očkovací povinnost

24.02.2015 15:03
    [...]     Povinným očkováním se zároveň zabýval v pondělí Ústavní soud. Konstatoval, že není protiústavní, ale vyzval poslance, aby do zákona doplnili, že stát odpovídá za škody na zdraví, které očkování případně způsobí. Nález kolegů z Ústavního soudu se však...

JIŘÍ X. DOLEŽAL: Biomatkám sklaplo, očkování zůstalo povinné

24.02.2015 12:00
    [...]     Bez ohledu na to v den, kdy v ČT referovali o rozhodnutí Ústavního soudu, že očkovat své potomky musej i nedepilované biomatky, vystoupila v Událostech odpůrkyně očkování a sdělila, že své druhé dítě nenechá očkovat, protože to první má z očkování...

Očkování dětí je podle Ústavního soudu povinné pod hrozbou 10tisícové pokuty: Co na to maminky?

24.02.2015 05:01
    [...]     „Myslím si, že je zbytečné očkovat děti proti všem šesti nemocem. Škoda, že není na výběr,“ řekla Blesku Renata Stránská, která je na mateřské dovolené.     [...]     „Jsou případy, kdy kvůli očkování hexavakcínou stoupá v...

Ústavní očkování

24.02.2015 00:00
    S požehnáním Ústavního soudu se u nás bude i nadále povinně očkovat. S názorem, že by očkování mělo být dobrovolné, se včera ústavní soudci neztotožnili a nechali na ministerstvu zdravotnictví, aby rozhodovalo, co je pro děti dobré. Faktem je, že u nás má očkování dlouhou tradici...

Ústavní soud rozhodl o povinném očkování, bohužel v neprospěch demokratických principů

24.02.2015 00:00
    Pondělní vyhlášení pléna Ústavního soudu neshledalo povinné očkování jako protiústavní, bohužel vnímá jako přiměřené nutit rodiče pod hrozbou trestu dodržovat rigidní očkovací kalendář, když ve vyspělých evropských zemích, jako je Německo nebo Rakousko, je očkování pouze...

Výsměch Ústavního soudu českým rodičům: Inteligentně organizovaný zločin bude pokračovat. Děti nám nepatří. Očkovat a odškodnit. Lze se bránit zvůli státu?

24.02.2015 00:00
    [...]     Výrok Ústavního soudu ve věci povinného očkování dětí bylo bohužel možné předvídat. Ministerstvo zdravotnictví má podle toho nadále právo nařizovat rodičům, že musejí nechat své děti očkovat – i kdyby to mělo poškodit zdraví jejich potomků. Jsme prostě...
Záznamy: 551 - 575 ze 604
<< 21 | 22 | 23 | 24 | 25 >>